Duurzaam toerisme

Duurzaam op vakantie met de kleinste CO2-voetafdruk
Maaskant Reizen probeert een bijdrage te leveren aan het verminderen van broeikasgas CO2. Dit gas zorgt voor opwarming van de aarde. Het laat zonnestraling wel door naar het aardoppervlak maar houdt bij het terugkaatsten straling tegen. De straling neemt bij het terugkaatsten af en blijft dus in de dampkring. Het wordt dus warmer en dit is de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. Bij het kiezen van een vakantie wordt de keuze voor het vervoer dan ook steeds een belangrijkere factor. Reizen met de bus heeft de kleinste CO2-voetafdruk omdat er meer mensen op vakantie kunnen met in verhouding minder brandstof. Ook het gebruik van steeds zuinigere motoren draagt daartoe aan bij.

Reizen met het vliegtuig geven aanzienlijk meer uitstoot van CO2 en fijnstof.

Reizen met bus is vele malen meer milieuvriendelijker dan vliegen maar we kunnen dat i.s.m. Milieucentraal, ook aantonen met cijfers. Daarom ziet u voortaan op al ons reispagina’s voor 2020 het CO2-vignet met hoeveel CO2 u bespaart u op uw bestemming in vergelijking met het vliegtuig en auto. U maakt dus eventueel niet alleen keuze voor een busreis maar ook een keuze voor een beter milieu!

Gemiddeld bespaart u door het kiezen voor de bus in vergelijking met het vliegtuig 43,5% C02 uitstoot!

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. Maaskant Reizen voelt zich hierbij nauw betrokken. ANVR reisorganisaties hebben zich in ANVR verband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen. In dit programma beschrijven de reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator bij Maaskant Reizen actief.

Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren. U kunt onze milieubeleidsverklaring en ons milieuprogramma hieronder nalezen:

Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij ook een onmisbare schakel. U kunt hierover meer lezen in de ANVR brochure en op http://www.anvr.nl/.

Om deze informatie te openen heeft u het programma Adobe Reader nodig. Gratis te downloaden via. http://www.adobe.com

Milieubeleidsverklaring Maaskant Reizen

Motivering van de directie van Maaskant Reizen om aandacht te besteden aan
P (productgerichte) M (ilieu) Z (org)

1. Maaskant Reizen wil middels haar PMZ-beleid een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving en aan duurzaam toerisme.

2. Maaskant Reizen wil hiermee kunnen anticiperen op veranderingen in milieueisen uit de omgeving van onze organisatie.

Uitgangspunten van het PMZ-beleid van Maaskant Reizen

• Maaskant Reizen wil streven naar het verminderen van milieubelasting van haar producten, zonder dat dit ten koste gaat van haar reisaanbod.

• Maaskant Reizen wil haar PMZ-systeem aan laten sluiten op maatregelen of systemen die binnen haar organisatie bestaan op het gebied van arbo- en kwaliteitszorg.

De PMZ-doelstellingen op de (middel)lange termijn van Maaskant Reizen zijn:

• Het continu verminderen van de milieubelasting van haar reisaanbod door het aanpassen van bestaande reizen om ongewenste milieueffecten te verminderen.

• Het bij beslissingen over veranderingen in de bedrijfsvoering afwegen welke mogelijkheden er zijn om ongewenste milieueffecten te reduceren of zelfs te voorkomen.

• Het verminderen van de milieubelasting van ons informatiemateriaal.

• Het invoeren van een intern milieuzorgsysteem.

Aldus opgemaakt te Lith, 17 juli 2019R.J.F. Smits, Directeur PMZ Coördinator

Milieuprogramma Maaskant Reizen

A : Concrete maatregelen op het gebied van vervoer
1. Stimuleren van milieuvriendelijk vervoer door gebruik te maken van de touringcar
2. Wanneer het vliegtuig een onderdeel is van een pakketreis het verzorgen van servicelijnen per touringcar naar en van de luchthaven
3. Stimuleren van het uitzetten van de motor van een touringcar bij wachttijden
4. Uitsluitend gebruik maken van touringcars met minimaal Euronorm 6 motoren

B : Concrete maatregelen op het gebied van verblijf
1. Accommodatieverstrekkers op de hoogte brengen van ons milieuprogramma en onze wensen/adviezen hierin kenbaar maken
2. Het gebruik van checklijsten i.z. milieu bij het selecteren en contracteren van accommodaties

C : Concrete maatregelen op het gebied van excursies
1. Geen excursies aanbieden die schadelijk zijn voor het milieu
2. Tijdens excursies zoveel mogelijk het minst belastende vervoermiddel te gebruiken : de touringcar

D : Concrete maatregelen op het gebied van informatie
1. Het uitgeven van zo min mogelijk reisgidsen : bijv. geen aparte zomer- en wintergids maar één jaargids
2. Het opnemen van de ANVR-standaardtekst over milieu in de reisgids
3. Milieutips bij reisbescheiden voegen
4. Het zo efficiënt mogelijk verzenden van onze reisgidsen en het stimuleren van het gebruik van onze website

E : Concrete maatregelen op het gebied van interne milieuzorg
1. Vermindering afval op ons kantoor te Lith
2. Scheiden van de afvalstromen
3. In acht nemen en voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. bedrijfsgarage
4. Vermindering energiegebruik
5. Vermindering papiergebruik, o.a. door propageren Internet
6. Jaarlijkse evaluatie en bijstelling
Needmachine Online marketing