Cookies en privacy

U bezoekt een website die deel uitmaakt van het online netwerk van Maaskant Lith Beheer (MLB) BV Merknamen zijn o.a. Maaskant.com; Maaskantreizen.nl, Coachsellers, rentacoach, voordelig met de bus

Deze Cookie Verklaring is van toepassing op alle websites die behoren tot het netwerk van MLB, tenzij anders vermeld.

Bij het gebruik van websites van MLB kan door MLB en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door MLB en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt

1) Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de websites van MLB te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites van MLB te onthouden.

Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.

2) Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de MLB websites te analyseren.

Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat MLB weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn.

3) Voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde reizen en of aanbiedingen kunnen worden vertoond. Dit profiel kan mede worden opgebouwd op basis van informatie van uw bezoek aan andere websites.

Voorbeeld: als u geregeld op www.maaskantreizen.nl/Duitsland komt wordt er van uitgegaan dat u geïnteresseerd bent in reizen naar Duitsland.

De door MLB op basis van het bovenstaande verzamelde informatie kan worden gecombineerd met door MLB verwerkte persoonsgegevens. De door derden verzamelde informatie wordt echter niet gekoppeld aan door MLB verwerkte persoonsgegevens. MLB maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze door derden verzamelde informatie. Het gebruik van cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid meestal aanwezig op hun eigen website(s).

Uw privacy is gewaarborgdU bezoekt een website die deel uitmaakt van het online netwerk van Maaskant Lith Beheer (MLB) BV Merknamen zijn o.a. Maaskant.com; Maaskantreizen.nl, Coachsellers, rentacoach, voordelig met de bus

Deze Cookie Verklaring is van toepassing op alle websites die behoren tot het netwerk van MLB, tenzij anders vermeld.

Bij het gebruik van websites van MLB kan door MLB en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door MLB en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt

1) Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de websites van MLB te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites van MLB te onthouden.

Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.

2) Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de MLB websites te analyseren.

Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat MLB weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn.

3) Voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde reizen en of aanbiedingen kunnen worden vertoond. Dit profiel kan mede worden opgebouwd op basis van informatie van uw bezoek aan andere websites.

Voorbeeld: als u geregeld op www.maaskantreizen.nl/Duitsland komt wordt er van uitgegaan dat u geïnteresseerd bent in reizen naar Duitsland.

De door MLB op basis van het bovenstaande verzamelde informatie kan worden gecombineerd met door MLB verwerkte persoonsgegevens. De door derden verzamelde informatie wordt echter niet gekoppeld aan door MLB verwerkte persoonsgegevens. MLB maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze door derden verzamelde informatie. Het gebruik van cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid meestal aanwezig op hun eigen website(s).

Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren.

Privacy Policy
Maaskant Reizen / SLB bv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Maaskant Reizen / SLB bv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Maaskant Reizen / SLB bv zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Persoonlijke gegevens
U kunt Maaskant Reizen/SLB.nl bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. Echter, bij bepaalde handelingen is het nodig dat wij persoonlijke gegevens vragen zoals uw naam, huisadres en e-mailadres. Wij verwerken deze gegevens om uw boeking af te handelen en om u op een snelle en zorgvuldige manier informatie te verschaffen over uw reis en dergelijke.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Maaskant Reizen / SLB bv verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinde;
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Maaskant Reizen / SLB bv de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Maaskant Reizen / SLB bv opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Privacy op onze website
Voor het surfen op onze site vragen wij geen persoonlijke gegevens van u. Telkens wanneer u onze website bezoekt, registreren wij wel uw klikgedrag. Dat wil zeggen de pagina´s die u bezoekt, muisklikken en –bewegingen op de pagina’s, de bestemmingen die u opvraagt en vanaf welke pagina u onze website weer verlaat. Dit doen wij alleen om de belangstelling voor bepaalde onderdelen van onze website te meten en om ons aanbod beter te kunnen afstemmen op uw wensen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor eigen onderzoek.

De gegevens worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein bestand dat via onze website op uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek registreert. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd decoderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u dit blokkeren in de opties van uw browser.

Nieuwsbrief
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Maaskant Reizen / SLB bv verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Maaskant Reizen / SLB bv de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Maaskant Reizen / SLB bv opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men aangemeld is.


Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Maaskant Reizen / SLB bv verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Maaskant Reizen / SLB bv de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Maaskant Reizen / SLB bv opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Links
De website van Maaskant Reizen/SLB bevat links naar andere websites. Maaskant Reizen/SLB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de mate waarin andere websites uw privacy waarborgen.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Maaskant Reizen / SLB bv verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Maaskant Reizen / SLB bv de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Salarisgegevens;
Kopie ID;
BSN-nummer;
Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Maaskant Reizen / SLB bv opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Maaskant Reizen / SLB bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens Maaskant Reizen / SLB bv van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring dan kunt u ze per e-mail sturen naar info@maaskant.com

Maaskant Reizen
Molenstraat 56
5397 EL Lith Nederland
Tel +31(0)412 482 828
Fax +31(0)412 482 206
E-mail: info@maaskant.comVerwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren.

Internet Explorer

1. Ga naar “Extra” --> “Internetopties”
2. Klik op het tabblad “Algemeen” bij “Browsegeschiedenis” op “verwijderen”
3. Hier kunt u aanvinken wat u wilt verwijderen (o.a. cookies). Vink deze aan en klik op verwijderen.

Firefox

1. Ga naar “Extra” en kies voor “Recente geschiedenis wissen”
2. Selecteer hier wat u wilt verwijderen (o.a. Cookies) en kies voor “Nu wissen”.

Google Chrome

1. Klik rechtsboven in uw browser op het gereedschap/sleutel icoontje
2. Ga naar “instellingen” en kies voor “geavanceerde instellingen weergeven”
3. Klik bij “Privacy” op “Browsegegevens wissen”
4. Selecteer hier wat u wilt verwijderen (o.a. Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen) en kies voor “Browsegegevens wissen”.

Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel onze reizen blijven zien.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die MLB eventueel op basis van de geplaatste cookies verwerkt is de MLB Privacy Verklaring van toepassing.

Wijziging van deze Verklaring

MLB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring op de hoogte bent.

Deze Cookie Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 februari 2018.

Persoonlijke gegevens

U kunt Maaskant Reizen/SLB.nl bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. Echter, bij bepaalde handelingen is het nodig dat wij persoonlijke gegevens vragen zoals uw naam, huisadres en e-mailadres. Wij verwerken deze gegevens om uw boeking af te handelen en om u op een snelle en zorgvuldige manier informatie te verschaffen over uw reis en dergelijke. Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Maaskant Reizen / SLB bv verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Administratieve doeleinde; - Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - De overeengekomen opdracht; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Maaskant Reizen / SLB bv de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - (Zakelijk) Telefoonnummer; - (Zakelijk) E-mailadres; - Geslacht. Uw persoonsgegevens worden door Maaskant Reizen / SLB bv opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Privacy op onze website

Voor het surfen op onze site vragen wij geen persoonlijke gegevens van u. Telkens wanneer u onze website bezoekt, registreren wij wel uw klikgedrag. Dat wil zeggen de pagina´s die u bezoekt, muisklikken en –bewegingen op de pagina’s, de bestemmingen die u opvraagt en vanaf welke pagina u onze website weer verlaat. Dit doen wij alleen om de belangstelling voor bepaalde onderdelen van onze website te meten en om ons aanbod beter te kunnen afstemmen op uw wensen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor eigen onderzoek. De gegevens worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein bestand dat via onze website op uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek registreert. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd decoderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u dit blokkeren in de opties van uw browser.

Nieuwsbrief

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Maaskant Reizen / SLB bv verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - Het inschrijving formulier Nieuwsbrief; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Maaskant Reizen / SLB bv de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - E-mailadres. Uw persoonsgegevens worden door Maaskant Reizen / SLB bv opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de periode dat men aangemeld is.  

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Maaskant Reizen / SLB bv verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Maaskant Reizen / SLB bv de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - Telefoonnummer; - E-mailadres. Uw persoonsgegevens worden door Maaskant Reizen / SLB bv opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Links

De website van Maaskant Reizen/SLB bevat links naar andere websites. Maaskant Reizen/SLB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de mate waarin andere websites uw privacy waarborgen.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Maaskant Reizen / SLB bv verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - De arbeidsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Maaskant Reizen / SLB bv de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - Telefoonnummer; - E-mailadres; - Geboortedatum; - Salarisgegevens; - Kopie ID; - BSN-nummer; - Bankgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Maaskant Reizen / SLB bv opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: - Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; - Het verzorgen van de (financiële) administratie; - Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Maaskant Reizen / SLB bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; - Alle personen die namens Maaskant Reizen / SLB bv van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; - We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; - We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; - Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring dan kunt u ze per e-mail sturen naar info@maaskant.com Maaskant Reizen Het Wargaren 5 5397 GN Lith Nederland Tel +31(0)412 482 828 Fax +31(0)412 482 206 E-mail: info@maaskant.com