Algemene Voorwaarden

ANVR

Maaskant Reizen (KvK 16051260) is aangesloten bij de ANVR.
De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier om te bekijken of downloaden voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie. Klik hier Om het bedrijfscertificaat te bekijken.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Maaskant Reizen, KVK 16051260 is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.” Voor het S.G.R. geldt een verplichte bijdrage van € 5 per persoon.

Goed ter been

Als bij een reis in onze brochure het symbool hiernaast staat vermeldt boven het landkaartje. Of er staat onder de inleiding van uw reis op onze website dat u voor de betreffende reis: GOED TER BEEN moet zijn dan houdt dat het volgende in;
U kunt nog makkelijk flinke stukken zelfstandig lopen en heeft geen moeite met trappen of opstapjes. Daarnaast is ook uw uithoudingsvermogen nog in orde. Op deze manier kunt u op een optimale manier van onze reizen genieten en trekt u gezellig en makkelijk met uw medereizigers op. Indien u twijfelt raadpleeg uw boekingskantoor.

Het Calamiteitenfonds

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite en in onze brochure gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Voor het Calamiteitenfonds geldt een verplichte bijdrage van € 2,50 per boeking.

Uitstaptijden

Afhankelijk van uw opstapplaats en verkeersomstandigheden liggen uitstaptijden tussen 17.00 uur en 22.00 uur voor onze reizen per touringcar. Definitieve uitstaptijden worden u bij terugkomst in Nederland medegedeeld zodat u tijdig de thuisblijvers kunt informeren. Vliegreizen De vlieg-excursie vakanties van Maaskant Reizen beginnen op de luchthaven van vertrek. Maaskant Reizen biedt u de mogelijkheid om via een servicelijn tegen een geringe vergoeding van € 39,- per persoon van en naar deze luchthaven te reizen. Definitieve vertrektijden en -plaatsen ontvangt u op uw reispapieren.

Gegarandeerd & Niet-Gegarandeerd

Indien er bij een niet-gegarandeerde opstapplaats onvoldoende deelnemers zijn kunt u in de dichtstbijzijnde gegarandeerde opstapplaats opstappen. Eventuele te maken kosten hiervoor worden niet vergoed. Servicelijn: Service… De busreizen van Maaskant Reizen vangen te allen tijde aan op ons wisselpunt in Vaals of Mons. De servicelijnen hierheen zijn, het woord zegt het al, service van Maaskant Reizen. Maaskant Reizen is nimmer verantwoordelijk voor vertragingen, ontstaan door welke oorzaak dan ook.

Servicelijn: Service…

De busreizen van Maaskant Reizen vangen te allen tijde aan op ons wisselpunt in Vaals of de Lutte. De servicelijnen hierheen zijn, het woord zegt het al, service van Maaskant Reizen. Maaskant Reizen is nimmer verantwoordelijk voor vertragingen, ontstaan door welke oorzaak dan ook.

Vertrektijd

Op uw reisbescheiden staat de juiste tijd aangegeven waarop de touringcar vanaf uw opstapplaats vertrekt. Tijden op uw voucher zijn de juiste. Mochten de tijden op uw voucher, dat u ca. 10 dagen voor vertrek ontvangt, afwijken van het opstapschema in de reisgids of op de internetsite (hier gaat het om richttijden) dan dient u de gegevens op uw reisbescheiden aan te houden!

Opstapplaats last-minute

Wanneer u binnen 15 dagen voor vertrek boekt, kan het voorkomen dat de door u gekozen opstapplaats niet meer mogelijk is. In overleg met u zoeken we dan de voor u meest gunstige opstapplaats uit. De reiskosten naar de gekozen opstapplaats worden dan niet meer vergoed. In het geval u de bus heeft gemist op uw vertrekdag kunt u kontakt opnemen met het noodnummer van Maaskant Reizen, wat duidelijk op uw reisbescheiden vermeld staat. Wij nemen dan maatregelen om een aansluiting voor u te regelen. De extra kosten (trein, taxi enz.) zijn voor uw rekening. De reisbescheiden ontvangt u uiterlijk 7 dagen voor uw vertrek.

Bus/Mini-bus/Taxi

Op onze servicelijnen wordt u veelal reeds door een touringcar van Maaskant Reizen opgehaald. Het kan echter ook voorkomen dat er een mini-bus, taxi of een touringcar van een collega-bedrijf u ophaalt of wegbrengt. Wees hierop attent!

Wijziging uitstapplaats

Bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat uw uitstapplaats niet per touringcar wordt aangedaan, vervangend vervoer op basis van OV-2e klasse naar uw uitstapplaats wordt door Maaskant Reizen vergoed. Maaskant Reizen houdt zich het recht voor wijzigingen in het uitstapschema pas bekend te maken bij terugkomst op het verzamelpunt.

Bevestiging/Reisovereenkomst

Na ontvangst van uw boeking ontvangt u de factuur/bevestiging met bijzonderheden en de voorwaarden van de eventuele reis- en/of annuleringsverzekering.

Voldoende Deelname/Vertrekgarantie

Reeds in een vroeg stadium tracht Maaskant Reizen de doorgang te garanderen van haar reizen. Daarom geven wij op onze website in een vroegtijdig stadium aan welke vertrekdata inmiddels de minimum deelname hebben gehaald.In nagenoeg alle gevallen betekend dit dat het vertrek van genoemde reis gegarandeerd is. In uitzonderlijke gevallen kan het echter voorkomen dat deze reis als nog binnen de door de ANVR gestelde termijn moet worden geannuleerd. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er in een korte periode onevenredig veel annuleringen op betreffende reis hebben plaatsgevonden waardoor het aantal van de resterende deelnemers ver onder het minimum terecht is gekomen.Wij vragen uw begrip hiervoor daar het door laten gaan van zo’n reis de continuïteit van ons bedrijf in gevaar zou brengen. Wij willen nogmaals benadrukken dat dit in zeer uitzonderlijke gevallen voorkomt.

Reiziger

Degene die namens, of ten behoeve van, een ander de reisovereenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien. De andere reizigers zijn voor hun eigen deel aansprakelijk.

Reisduur

De reisduur in deze reisgids is vermeld in dagen. De dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, worden als hele dag gerekend.

Reissom

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, (op basis van een tweepersoonskamer). Wat bij de reissom is inbegrepen staat bij elke reis duidelijk vermeld. Entrees, boottochten e.d. zijn nooit bij de reissom inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Reispapieren digitaal

Alle correspondentie tussen Maaskant Reizen en haar klanten vindt digitaal plaats. Ook de laatste reispapieren worden door ons via mail aan u verzonden. Indien u deze uitgeprint en per reguliere post wenst te ontvangen, dan geldt hiervoor een toeslag van € 7,50 per boeking.

(Aan-)Betaling

Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een bedrag als aanbetaling te worden voldaan dat gelijk is aan 15% van de totale overeengekomen reissom en dat tenminste € 45,- per reiziger bedraagt. Het restant van de reissom moet uiterlijk 42 dagen vóór de dag van vertrek in het bezit zijn van het boekingskantoor. Indien de reisovereenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot stand komt, dient terstond de gehele reissom worden voldaan.

Reisbescheiden

De benodigde reisbescheiden bestaande uit kofferlabels, plaats en datum van vertrek en hotelinformatie ontvangt u in de regel uiterlijk 7 dagen voor vertrek, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

Privacy

Uit overwegingen van privacy verstrekken wij geen passagierslijst bij uw reisbescheiden. Daarnaast verstrekken wij op geen enkele wijze n.a.w.-gegevens van u of uw medereizigers aan derden of medereizigers.

Verzorging

Logies/ontbijt De verzorging begint met het ontbijt op de 2e dag en eindigt met het ontbijt op de laatste dag. Met uitzondering van de reizen met nachtreis terug. Lunches en diners zijn niet inbegrepen. Halfpension De verzorging begint met het diner op de eerste dag en eindigt met het ontbijt op de laatste dag. Met uitzondering van de reizen met nachtreis terug. Lunches zijn niet inbegrepen.

Wijzigingen

Deze kunnen uitsluitend schriftelijk worden opgegeven. Bij wijziging na ontvangst van de boekingsbevestiging wordt € 12,-voor fax- en telefoonkosten in rekening gebracht. Vanaf 42 dagen vóór de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn. N.B. Wijzigingen die een gedeeltelijke annulering inhouden, worden te allen tijde beschouwd als annulering.

Annulering van de reis

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling.
b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 15e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom.
c. bij annulering vanaf de 15e dag (inclusief) tot de 8e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom;
d. bij annulering vanaf de 8e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 100% van de reissom;
e. bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Herroepingsrecht

De ANVR Reisvoorwaarden geven u de mogelijkheid om uw Boeking te herroepen op de in artikel 1.3 van die voorwaarden genoemde condities.

Reisdocumenten

U dient gedurende de gehele reis in het bezit te zijn van de voor uw reis benodigde grensdocumenten: geldig paspoort of geldige toeristenkaart. De gevolgen van het ontbreken van het benodigde document zijn geheel voor uw eigen risico. In veel landen is voor het betalen met cheques een geldig paspoort noodzakelijk. Ook voor geld wisselen is een paspoort nodig. Er is alle reden om goed op de reispapieren te letten want het aanvragen van vervangende documenten kost vaak veel tijd en moeite.

Minimale deelname

Voor de reizen in dit programma geldt het vereiste van een minimaal aantal deelnemers. Dit aantal staat bij de reis vermeld. Bij te weinig deelname kan de reis niet worden uitgevoerd. Termijn van annulering: Reisduur tot *4 dagen: 7 dagen voor vertrek, van *4 tot 7 dagen: 14 dagen voor vertrek, *vanaf 7 dagen en langer: 21 dagen voor vertrek. Wij bieden u bij annulering onzerzijds in alle gevallen een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief. Als,mede de mogelijkheid van terugbetaling van uw reissom.

Overnachten onderweg

Er wordt onderweg overnacht in middenklasse hotels met of zonder lift. U heeft veelal een kamer met douche en toilet; bij uitzondering kan het gebeuren dat uw kamer deze faciliteiten niet heeft. In verband met verzekeringsvoorschriften dient u uw koffer uit de bus te halen en mee te nemen naar uw kamer in het overnachtingshotel.

Eénpersoonskamer

De vraag naar éénpersoonskamers is vaak groter dan het aanbod. Daardoor worden voor éénpersoonsgebruik soms nog kamers aangeboden van mindere kwaliteit, met minder faciliteiten of die minder gunstig gelegen zijn. Houdt u daar terdege rekening mee. Toeslag voor éénpersoonskamers is in de prijstabel vermeld.

Plaats in de bus

Maaskant Reizen past in haar bussen een roulatiesysteem toe. Dit houdt in dat u iedere dag van uw reis twee plaatsen verschuift. Houdt u zich, om vervelende situaties te voorkomen, s.v.p. aan dit verplichte systeem! Dit rouleren is in het belang van alle passagiers en u zult zien dat op deze manier iedereen een keer voorin komt te zitten. Dit systeem brengt met zich mee dat wanneer u met meer dan twee personen samen reist het handiger is om achter elkaar plaats te nemen i.p.v. naast elkaar. Overigens zitten alle stoelen in de bus even fijn en heeft u overal evenveel beenruimte.

Bagage

U mag per persoon één koffer meenemen van normale afmetingen en gewicht. Wat u tijdens de reis nodig kunt hebben: paspoort, geld, fototoestel etc. kunt u het beste in uw handbagage stoppen. U bent er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat uw koffer, zowel bij het wisselpunt als bij de hotels, in de juiste bus geplaatst wordt. Zie hier dan ook zelf op toe. Maaskant Reizen is nimmer aansprakelijk voor diefstal van uw bagage uit de touringcar.

Verzekering reisbagage touringcar

Wij adviseren u de bagage ’s nachts uit de bus te halen. Het achterlaten van bagage in de bus, overdag of ’s nachts, gebeurt te allen tijde op eigen risico.

Niet roken

Frisse lucht is belangrijk. Zeker in de beperkte ruimte van een bus. Maaskant Reizen houdt zich aan het wettelijk verbod op roken in de touringcar. Tijdens alle reizen wordt onderweg regelmatig gestopt, zodat de liefhebbers tijdens deze pauzes toch van hun sigaretje kunnen genieten.

Gezondheid en vakantie

Indien u medicijnen gebruikt is het verstandig deze in de handbagage bij u te hebben. Voorts is het raadzaam een verklaring van de arts mee te nemen waarop de ziekte en de medicijnen in het Latijn dan wel Engels staan vermeld. Draagt u een bril, dan adviseren wij u een reservebril (en het brilrecept) mee te nemen. Bij verblijf in een warm land is het aan te raden het leidingwater niet te drinken. Mineraalwater is vaak een veiliger alternatief.

Reis- & Annuleringsverzekering

Ga mét een goede verzekering zonder zorgen op vakantie! Een annuleringskostenverzekering, alsmede een reisongevallen-, bagage- en ziektekostenverzekering kosten u relatief niet veel en zijn van het grootste belang om zorgeloos van uw vakantie te kunnen (blijven) genieten. Uw boekingskantoor bemiddelt graag bij het afsluiten van deze verzekeringen.

Preferenties

Wanneer u bij boeking een voorkeur opgeeft, zullen wij proberen deze voorkeur te verwezenlijken. Wij geven deze dan door aan het hotel maar kunnen op dit punt helaas geen garantie bieden, omdat de uiteindelijke beslissing bij het hotel ligt.

Reissom wijzigingen

Maaskant Reizen behoudt zich het recht voor de reissom te wijzigen indien kosten zoals vervoerskosten, heffingen of valutakoersen hiertoe aanleiding geven. Deze kosten zullen netto aan u worden doorberekend zonder opslag voor reisorganisatie of reisburo. In de praktijk komt dit echter zelden voor. Let op: door nu nog niet te voorziene wijzigingen in luchtvaarttarieven kunnen prijzen worden aangepast, eventuele verhogingen worden u vooraf doorgegeven.

Route

Maaskant Reizen houdt zich het recht voor om routes van en naar uw vakantiebestemming te wijzigen zonder berichtgeving vooraf.

Aansprakelijkheid

Maaskant Reizen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, berokkend aan of door passagiers. Eventuele fouten of vergissingen in dit reisprogramma binden Maaskant Reizen niet. Maaskant Reizen draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Tevens is Maaskant Reizen niet aansprakelijk voor oponthoud tijdens uw reis veroorzaakt door derden. Maaskant Reizen stelt zich verplicht zorg te dragen voor een correcte uitvoering van uw reis in zijn gehele omvang, waarbij Maaskant Reizen steeds de prijs/kwaliteitsverhouding in het oog zal houden.

Vluchttijden onder voorbehoud

Vluchttijden zijn vaak op het moment van publicatie nog niet bekend en kunnen altijd gewijzigd worden, hier heeft Maaskant Reizen helaas geen invloed op. De eerste en laatste dag van uw vakantie zijn altijd reisdagen. Eventuele wijzigingen worden u tijdig doorgegeven.

Klantenservice

Eventuele klachten over de uitvoering van de reis dienen op de plaats waar de reden tot de klacht ontstond, gemeld te worden bij onze chauffeur/reisleider in de meeste gevallen kunnen we er dan direct een oplossing voor zoeken. Wanneer de klacht ter plekke niet naar wens wordt opgelost kunt u na uw reis per brief ons over de klacht informeren. Bij thuiskomst stuurt u, binnen 4 weken, uw klacht schriftelijk gemotiveerd naar Maaskant Reizen of uw boekingskantoor. Vervolgens wordt uw klacht behandeld door de afdeling Klantenservice van Maaskant Reizen. Enkel schriftelijke klachten worden in behandeling genomen. Indien een klacht ter plaatse niet is gemeld kunnen wij deze helaas niet in behandeling nemen evenals klachten die te laat (na 4 weken) worden ingediend. U kunt uw brief sturen naar: Maaskant Reizen, afd. Cliëntenservice, Postbus 2, 5397 ZG Lith

‘s Lands wijs ‘s Lands eer

Wat u nog even weten moet Een vakantie buiten Nederland betekent dat u te maken krijgt met andere mensen en daarmee andere gewoonten. Ander eten en meer zaken die verschilen met thuis, dat zijn nu juist de dingen die uw vakantie in het buitenland extra aantrekkelijk maken. Maar het zijn ook aspecten om mee te nemen in het verwachtingspatroon van uw vakantie. In het buitenland kan bijvoorbeeld de bereiding van uw maaltijd afwijken van de manier waarop u dat zelf gewend bent te doen. Ook de porties kunnen verschillen, de één is nu eenmaal een grote eter, de ander heeft aan minder genoeg. In de meeste gevallen kunt u gewoon bijvragen.

Consumpties aan boord

Warme en koude dranken worden in de touringcar tegen kostprijs verkocht. Richtprijzen zijn als volgt:
Consumpties 2024
Warme Dranken € 1,25
Fris en Soep € 1,75
Bier € 2,00
Flesje Wijn € 3,50

Programmawijzigingen

Maaskant Reizen stelt haar brochures en reisprogramma’s met de grootste zorgvuldigheid samen. Toch kan het voorkomen dat wij ter plekke veranderingen in het schema moeten aanbrengen. Dit kan bijvoorbeeld komen door het weer. Maar ook kan het voorkomen dat in het voor- en naseizoen bepaalde faciliteiten nog niet geopend zijn. Ook tijdens (religieuze) feestdagen zal het niet altijd mogelijk zijn bepaalde monumenten te bezoeken. Dit kan ook voorkomen wanneer er bepaalde renovaties aan monumenten of gebouwen zijn.

Brandstoftoeslag

Maaskant Reizen stelt de prijzen van haar reizen scherp maar weloverwogen vast. Gezien de huidige situatie op de oliemarkt is het mogelijk dat wij in ’n later stadium (vóór vertrek van uw reis) genoodzaakt zullen zijn een brandstoftoeslag aan u door te berekenen. Wij vragen hiervoor uw begrip en verzekeren u een eventuele toeslag zo laag mogelijk te houden en netto aan u door te berekenen.

Hotelclassificatie

De classificaties zijn vastgesteld door de plaatselijke verantwoordelijke instanties, naar de normen die ter plaatse worden gehanteerd. De normering kan afwijken van de Nederlandse classificatie standaarden. Op sommige bestemmingen zijn hotels niet geclassificeerd. Het is mogelijk dat uw hotel uit meerdere gebouwen bestaat of over een dependance beschikt. Of dat uw kamer afwijkt van afgebeelde foto's in onze brochure, hotelbrochure of onze website.

Toeristenbelasting

De meeste hotels berekenen Toeristenbelasting, of lokale tax aan hun hotelgasten, deze zijn niet in de reissom inbegrepen. U dient deze heffingen ter plaatse aan het hotel te voldoen voor vertrek.

Prijsverschillen reissom

De reissommen, gepubliceerd op http://www.maaskantreizen. nl/ zijn altijd samengesteld op basis van de meest actuele prijzen. Maaskant Reizen behoudt zich het recht voor reissommen te veranderen. Het kan dus zijn dat binnen uw reisgezelschap verschillende reissommen zijn betaald.

Excursies, entreegelden en gidskosten

Een excursieprogramma, al dan niet inbegrepen, is altijd exclusief entreegelden, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt vermeld. De volgorde waarin de excursies uitgevoerd worden, kan gewijzigd worden en in uitzonderlijke gevallen wordt ervoor gekozen om excursies niet uit te voeren.

Beperkte openstelling

In het voor- en naseizoen en op zon- en feestdagen, kan het voorkomen dat bepaalde faciliteiten: o.a. zwembaden, winkels, musea, sportvoorzieningen, niet of beperkt geopend zijn.

Fooien

Plaatselijke reisleiders, gidsen of chauffeurs, veelal is het gebruikelijk dat u als blijk van waardering een fooi geeft.

Alle waar naar z’n geld

Ondanks dat wij als Maaskant Reizen trots zijn op onze prijs- kwaliteitsverhouding dient u er tijdens uw reis altijd rekening mee te houden dat wij weliswaar tot het uiterste gaan om u waar voor uw geld te bieden maar dat ook hier een grens aan is. Weeg bijvoorbeeld eens af wat het kost om met 2 personen uit eten te gaan en zet dat af tegen de prijs die u per dag voor onze reizen kwijt bent. Een bedrag waar nagenoeg altijd ook excursies, verblijf, ontbijt en diner zijn inbegrepen. Houdt hier svp altijd rekening mee.

Druk en Zetfouten

Hoewel wij met de grootste zorg en aandacht onze internetsite en brochures samenstellen zijn druk- en zetfouten te allen tijde voorbehouden.

De reizen en informatie op onze internetsite, zijn samengesteld door Maaskant Reizen(©). De Internet-site is aan voortdurende updates onderhevig. Zonder toestemming van Maaskant Reizen mag niets van deze uitingen worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden. Wij danken voor hun inbreng Enne Berends,Leen Simonis Bustic en al onze chauffeurs en Reisleiders.

Reserveringskosten

Maaskant Reizen hanteert voor alle boekingen € 20 reserveringskosten.

Fotomateriaal

Is o.a. afkomstig van: Maaskant Reizen, Duits Verkeersburo, Franceguide, RS Fotografie & Digi-Taal, Italiaans Verkeersburo, OTCP, Oostenrijks Verkeersburo, My Switserland, National Trust, Iers Verkeersbureau, Visit Britain, Tirol Images, Getty Images, Digital Stock, en van lokale en regionale verkeersbureau’s en natuurlijk van de op deze site vermelde hotels.