Vakantie in deze tijden

Is reizen momenteel veilig?

Graag zouden wij hierop met een volmondig JA antwoorden! De waarheid is echter dat overal waar mensen samen komen er een risico bestaat. Wij als reisorganisatie en touringcarbedrijf doen er alles aan het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden. Wij kunnen echter nooit uitsluiten dat u een besmetting met een griepvirus als Covid-19 oploopt. Daarom is het van het allerhoogste belang dat we hierin allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en de maatregelen strikt naleven, alleen dan beperken we het risico tot een minimum.

Wat doen wij als reisorganisatie?

Alle reizigers die bij ons een reis geboekt hebben verklaren voor vertrek dat zij 2x gevaccineerd zijn. Daarnaast vult iedereen voor instap een gezondheidsverklaring in 2-voud in. (1 wordt ingeleverd bij de chauffeur-reisleider en 1 houd de reiziger gedurende de reis bij zich) Alle Qr-codes worden gescand en gecontroleerd bij instap.

Wat doen wij vooraf en tijdens de reis met de touringcar.

De touringcar wordt voor vertrek uitgebreid gereinigd met extra aandacht voor de zgn. aanraakplekken (handgrepen, armsteunen, instap, bagagerekken en het toilet). Het luchtverversingsysteem is gecontroleerd en gereinigd. Dit blijft uw chauffeur gedurende de reis steeds doen. Er is ontsmettende handgel aanwezig in de touringcar. Tijdens de reis worden mondkapjes gedragen, daar waar dit verplicht is. O.a. in de touringcar zelf. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Er wordt ingestapt via een vaste procedure en u heeft een aangewezen, vaste zitplaats, gedurende de gehele reis.

Wat kunt u doen als reiziger?

Natuurlijk begint e.a. bij 2x gevaccineerd zijn. Daarnaast een goede gezondheid bij aanvang van uw reis. Vul daarom de gezondheidsverklaring naar waarheid in en doe bij twijfel voor de zekerheid nog een test. Met de ingevulde gezondheidsverklaring en uw QR-code stapt u na controle in de touringcar. Onder het rijden kunt u (behoudens noodgevallen) uw zitplaats niet verlaten. Reinig regelmatig uw handen met de aanwezige handgel.

Samenvattend nemen we al deze maatregelen om het risico op overdracht en besmetting zo laag mogelijk te houden. Het is en blijft echter een strijd tegen een ‘onzichtbare’ vijand. Door de vaccinaties zijn we wel beter beschermd tegen ernstig ziek worden bij besmetting.

Tot slot

Het deelnemen aan een groepsreis is altijd op vrijwillige basis en op eigen verantwoording. Op vakantie gaan hoort ontspannend en gezellig te zijn. Dat gevoel moet zeker ook bij u leven. Daarom kunt u te allen tijde tot 4 weken voor vertrek uw reis uitstellen naar een latere datum of omboeken, helemaal gratis.