ANVR Covid19-protocol 2022 voor groepsreizen

Groepsreizen brengen met zich mee dat zowel de deelnemer aan de groepsreis als de
reisonderneming rekening moeten houden met de overige deelnemers, ook waar het gaat om Covid19.
We wijzen erop dat de inhoud van het protocol kan wijzigen door veranderende wet- en regelgeving.
(18-07-2022)

Deze informatie geven we u voor de reis…

We volgen tijdens de reis uiteraard de regels en voorschriften van de lokale overheden op de
bestemming op het gebied van Covid19 (voor o.a. mondkapjes/testen/afstand houdenquarantaine);

We hanteren de Nederlandse advisering inzake Covid19 als er geen of geen duidelijke lokale
regelgeving is op de bestemming;

We zullen reizigers bij zichtbare klachten vragen of verplichten (op grond van lokale
regelgeving) een zelftest te doen;

We zonderen reizigers met een positieve test (of reizigers met zichtbare klachten die
weigeren een zelftest te doen) gedurende 5 dagen af van de rest van de groep, behalve als de
lokale regelgeving een langere periode voorschrijft. Gedurende die periode kan de reiziger
niet deelnemen aan het programma;

We geven het advies aan kamergenoten van iemand die positief getest is ook een (zelf)test
toe doen;

We vragen je in geval van afzondering van de groep in isolatie / quarantaine te gaan op de
daartoe door de lokale overheden aangewezen locatie;

We verlenen jou indien gewenst en/of noodzakelijk hulp en bijstand bij het vinden van een
plek voor isolatie / quarantaine, voor vervoer terug / verder naar de groep en voor eventueel
alternatief vervoer naar huis;

We verlenen hulp en bijstand, maar alle eventuele aanvullende kosten die te maken hebben
met de afzondering van de groep (hotelkosten/vervoerskosten enz.) komen voor jouw eigen
rekening;

We adviseren je daarom nadrukkelijk de mogelijkheid te onderzoeken van het afsluiten van
een verzekering die (een deel van) deze kosten dekt;

Wat doen we dan tijdens de reis…

We vragen of verplichten (op grond van lokale regelgeving) je bij zichtbare klachten een
zelftest te doen;

We zonderen je bij een positieve test1 (of reizigers met zichtbare klachten die weigeren een
zelftest te doen) gedurende 5 dagen af van de rest van de groep, behalve als de lokale regelgeving een langere periode voorschrijft;

We vragen je in geval van afzondering van de groep in isolatie / quarantaine te gaan op de
daartoe door de lokale overheden aangewezen locatie ;

We verlenen jou indien gewenst en/of noodzakelijk hulp en bijstand bij het vinden van een
plek voor isolatie / quarantaine, voor vervoer terug / verder naar de groep en voor eventueel
alternatief vervoer naar huis;

We geven het advies aan kamergenoten van iemand die positief getest is ook een (zelf)test te
doen;

We verlenen hulp en bijstand, maar alle eventuele aanvullende kosten die te maken hebben
met de afzondering van de groep (hotelkosten/vervoerskosten enz.) komen voor je eigen
rekening;

We adviseren je in een dergelijk geval om tijdens de reis zo spoedig mogelijk contact op te
nemen met je verzekeraar.

Wat vragen we na de reis

We vragen je bij een positieve test binnen 5 dagen na thuiskomst ons te informeren;

We informeren dan de overige reizigers, desgewenst anoniem;

We informeren indien noodzakelijk eventuele partners op locatie.

Verzekeringen

We verstrekken indien vereist door de verzekering bewijs van uitsluiting van de groep en (indien bij
ons bekend) bewijs van schade.