Beste Klant,

We zullen met zijn allen moeten leren leven met het Corona-virus. Dit staat inmiddels, althans voor ons, wel vast. Alleen wanneer we ons allemaal aan de regels en maatregelen houden kunnen we veilig en verantwoord op reis. Maar zelfs dan is er altijd een risico. Wij als reisorganisatie en touringcarbedrijf doen er alles aan het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden. Wij kunnen echter nooit uitsluiten dat u een besmetting met een griepvirus als Covid-19 oploopt. Daarom is het van het allerhoogste belang dat we hierin allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en de maatregelen strikt naleven, alleen dan beperken we het risico tot een minimum.

Het corona reiscertificaat, de sleutel van uw vakantie

Momenteeel kunt u in de hele EU reizen met een zogenaamd corona reiscertificaat. Dit certificaat krijgt u na uw volledige vaccinatie, negatieve Covid-test of wanneer u kunt aantonen de afgelopen 180 dagen corona te hebben gehad. In het geval dat u nog niet volledig bent gevaccineerd, kan het zijn dat u ook een PCR-test of antigeentest dient af te nemen voor vertrek.

Met het (digitale) EU Covid-certificaat, zoals het reisbewijs officieel heet, hebben inwoners van de Europese Unie toegang tot andere lidstaten. Er kunnen eventueel aanvullende maatregelen gelden maar dan moeten daar wel gegronde redenen voor zijn.

Tijdens de gehele reis draagt u dit certificaat bij u, in digitale vorm (op uw telefoon) of op papier. Bij aanvang van de reis zal de chauffeur hierop controleren. Dit DCC-reiscertificaat is dus net zo belangrijk voor uw reis als uw paspoort of identiteitskaart!

Indien u beschikt over het ‘gele boekje’ waarin uw coronavaccinatie is bijgeschreven, adviseren wij u deze ook mee op reis te nemen. Let wel, dit is geen officieel vaccinatiebewijs, maar wordt in diverse bestemmingen in Europa wel geaccepteerd als toegangsbewijs. Gedetailleerde informatie welke geldig voor uw reisbestemming ontvangt u in uw reispapieren.

Veilig en gezond op vakantie

Uiteraard gaan we alleen met u op reis als wij er van overtuigd zijn dat het veilig en verantwoord is voor uw gezondheid. Anders gaan we niet op weg! Ten einde u een eenduidige informatie en een uniforme aanpak te kunnen bieden, hebben we met de hier onder genoemde Nederlandse busreisorganisaties en brancheorganisatie ANVR een gezamenlijk pakket van maatregelen en richtlijnen samengesteld. Gebaseerd op de regels, adviezen en protocollen van o.a. de Nederlandse overheid, Europese Unie, (lokale en internationale) overheden, gezondheidsinstanties (o.a. RIVM) en brancheorganisaties als de ANVR en Busvervoer Nederland (KNV).

Richtlijnen in de praktijk

Hieronder vindt u de belangrijkste zaken voor u als vakantieganger op een rij. Bij uw reispapieren ontvangt u een meer gedetailleerde beschrijving van alle geldende richtlijnen tijdens uw specifieke reis. Wanneer de Nederlandse overheid, Europese Unie of lokale overheden corona-richtlijnen aanpassen, zullen we onze richtlijnen hier opnieuw aan toetsen.

1. Sinds midden 2021 zijn we weer gestart met het uitvoeren van onze reizen.

2. Er zijn ook dit seizoen verscherpte procedures m.b.t. de ventilatie in de bus, reiniging van airconditioning, regelmatige vervanging van luchtfilters en de dagelijkse reiniging van de bus.

4. Indien u gedurende de reis koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen krijgt dient u dit direct te melden bij uw chauffeur/ reisleider. Waarna u wordt geïnformeerd over de locale richtlijnen en regelgeving welke u dient op te volgen.

5. Alle passagiers dragen te allen tijde een mondkapje in de bus (verplicht en aanschaf is de eigen verantwoordelijkheid van de passagier). In de bus zal desinfecterende handgel aanwezig zijn. De voorste banken worden vrij gehouden om voldoende afstand tot de chauffeur te creëren.

6. Er zal een vaste in- en uitstapprocedure zijn, waarbij u alleen via de midden deur de bus betreedt en zoveel mogelijk op de geadviseerde afstand van elkaar blijft.

7. Passagiers zijn zelf verantwoordelijk om de eigen bagage te plaatsen op de door de chauffeur aangewezen plaats(en).

8. Alle passagiers worden verzocht zo veel mogelijk te blijven zitten, alleen in het geval van een noodgeval is het toegestaan om door het gangpad te lopen.

9. In de bus wordt u, i.v.m. de hygiëne, een vaste stoel toegewezen, waarbij we trachten zoveel mogelijk afstand tussen de passagiers te realiseren (samen reizende personen mogen naast elkaar zitten.)

10. Wij vragen u voor vertrek ons te bevestigen of en wanneer u 2x gevaccineerd bent. Op de vertrekdag levert u uw gezondheidsverklaring in bij onze chauffeur/reisleider en wordt uw QR-code bij instap gecontroleerd.

11. Wij verwachten dat u zich aan de regels houdt. De chauffeur bepaalt wat mag/kan en wat niet mag/kan. Houdt een passagier zich niet aan de richtlijnen, dan kan de chauffeur deze de toegang ontzeggen.

12. Op het wisselpunt, onderweg, op de bestemmingen, in restaurants en accommodaties volgen we de procedures en richtlijnen (o.a. op het gebied van hygiëne, mondkapjes en social distancing maatregelen) zoals ingesteld voor de specifieke branches en bedrijven door de lokale overheden. Dit zal een praktische invulling zijn van de algemeen geldende Europese COVID-richtlijnen, die mede zijn gebaseerd op de adviezen van de WHO.

Samen met u

Zoals gezegd gaan we alleen op reis wanneer dit veilig en verantwoord kan. Natuurlijk hebben we u ook nodig om weer samen met ons op reis te gaan. We hopen dat u er ook weer zin in heeft. Mochten wij als reisorganisatie het uiteindelijk toch (nog) niet verantwoord vinden dan streven wij ernaar om u dit ca. 3 weken voor vertrek te laten weten. In dat geval zullen we samen met u bekijken wat voor u de beste oplossing is; dit kan een andere datum zijn, een andere bestemming of alsnog uw reis in 2022 maken. Mocht u geen andere reis boeken, betalen wij uw reeds voldane bedrag binnen 14 dagen retour.

Tot slot

We kijken er naar uit om weer met u te reizen. Samen met onze collega’s hebben we vele maanden hard doorgewerkt om u zo goed mogelijk te helpen met vragen, vouchers en andere corona-gerelateerde zaken. We hebben dit met liefde en aandacht gedaan. Maar nu willen we weer doen – waar we echt goed in zijn – vakanties organiseren!

Met vriendelijke groet,
Directie en Medewerkers van: