Beste Klant,

Het zonnetje schijnt weer in Europa! Steeds meer vakantiebestemmingen en de landen waar we doorheen reizen melden dat ze weer toeristen verwelkomen. Dit houdt in dat we zijn gestart met de voorbereidingen, om de door u geboekte en welverdiende vakantie doorgang te kunnen laten vinden. Een mooi vooruitzicht.

Veilig en gezond op vakantie

Uiteraard gaan we alleen met u op reis als wij er van overtuigd zijn dat het veilig en verantwoord is voor uw gezond-heid. Anders gaan we niet op weg! Ten einde u een eenduidige communicatie en aanpak te kunnen bieden, hebben we met ondergetekende Nederlandse busreisorganisaties een gezamenlijk pakket van maatregelen en richtlijnen samen-gesteld om verantwoord weer op reis te kunnen gaan. Het geheel is gebaseerd op de regels, adviezen en protocollen van o.a. de Nederlandse overheid, Europese Unie, (lokale en internationale) overheden, gezondheidsinstanties (o.a. RIVM) en brancheorganisaties als de ANVR en Busvervoer Nederland (KNV).

Richtlijnen in de praktijk

Omdat, net als bij het reizen per vliegtuig, het bij groepsreizen per bus ook niet mogelijk is de 1,5 meter afstand te handhaven worden aanvullende maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn gestoeld op de gezondheidsrichtlijnen die, vandaag de dag, al bijna normaal zijn zoals o.a. het gebruik van mondkapjes, hygiëne-maatregelen, afstand hou-den waar het kan en verder goede afspraken met elkaar maken. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken voor u als vakantieganger op een rij. Bij uw reispapieren ontvangt u een meer gedetailleerde beschrijving van alle geldende richtlijnen tijdens uw specifieke reis. Wanneer de Nederlandse overheid, Europese Unie of lokale overheden corona-richtlijnen aanpassen, zullen we onze richtlijnen hier opnieuw aan toetsen.

1. Per 1 juli starten we weer met het uitvoeren van onze reizen.

2. Er zijn nieuwe verscherpte procedures opgesteld m.b.t. de ventilatie van de bus, reiniging van airconditioning, regelmatige vervanging van luchtfilters en de dagelijkse reiniging van de bus

3. Alle passagiers vullen vooraf een ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring in. Stap niet in de bus wanneer u koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen heeft.

4. Zowel passagiers als chauffeur dragen te allen tijde een mondkapje in de bus (verplicht en aanschaf is de eigen verantwoordelijkheid van de passagier). In de bus zal desinfecterende handgel aanwezig zijn.

5. Er zal een vaste in- en uitstapprocedure zijn, waarbij u alleen via de midden deur de bus betreedt en zoveel mogelijk de geadviseerde afstand van elkaar vandaan blijft.

6. Passagiers laden en lossen zoveel als mogelijk hun eigen bagage.

7. Het toilet van de touringcar blijft gesloten behoudens bij noodgevallen. Er zullen extra sanitaire stops worden ingelast. Alle passagiers worden verzocht zo veel mogelijk te blijven zitten, alleen in het geval van een noodgeval is het toegestaan om door het gangpad te lopen.

8. In de bus wordt u, i.v.m. de hygiëne, per reisdag een vaste stoel toegewezen, waarbij we trachten zoveel mogelijk afstand tussen de passagiers te realiseren (samen reizende personen mogen naast elkaar zitten.

9. Houd u aan de regels. De chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag. Houdt een passagier zich niet aan de richtlijnen, dan kan de chauffeur deze de toegang ontzeggen.

10. Op het wisselpunt, onderweg, op de bestemmingen, in restaurants en accommodaties volgen we de procedures en richtlijnen (o.a. op het gebied van hygiëne, mondkapjes en social distancing maatregelen) zoals ingesteld voor de specifieke branches en bedrijven door de lokale overheden. Dit zal een praktische invulling zijn van de algemeen geldende Europese COVID-richtlijnen, die mede zijn gebaseerd op de adviezen van de WHO.

Samen met u

Zoals gezegd gaan we enkel op reis wanneer dit veilig en verantwoord kan. Natuurlijk hebben we u ook nodig om weer samen met ons op reis te gaan. We hopen dat u er ook weer zin in heeft. Mochten wij als reisorganisatie het uiteindelijk toch (nog) niet verantwoord vinden dan streven wij ernaar om u dit ruim voor vertrek te laten weten. In dat geval zullen we samen met u bekijken wat voor u de beste oplossing is; dit kan een andere datum zijn, een andere bestemming of alsnog uw reis in 2021 maken.

Tot slot

We kunnen niet genoeg benadrukken dat we met u de reis gaan maken alleen als dat echt kan. We moeten echter ergens beginnen. En dat doen we vanaf nu, in de overtuiging dat we ook dit samen gaan doen. We willen er namelijk samen met u naar uitkijken en ons erop verheugen!

Met vriendelijke groet,
Directie en Medewerkers van: